FARBY


WPC farba C1:Black
WPC farba C2:Aerugo
WPC farba C3:Coffee

1. Black

2. Aerugo

3. Coffee


WPC farba C4:Light Gray
WPC farba C5:Purplish Red
WPC farba C6:Redwood

4. Light Gray

5. Purplish Red

6. Redwood


WPC farba C7:Korean Pine
WPC farba C8:Teakwood
WPC farba C9:Original Wood

7. Korean Pine

8. Teakwood

9. Original Wood


POVRCHY


WPC povrch F1:Smooth
WPC povrch F2:Sanded

1. Smooth

2. Sanded


WPC povrch F3:Brushed
WPC povrch F4:Wood Grain

3. Brushed

4. Wood Grain